Skip to main content

Jako radny zawsze dokładnie analizowałem działania gminy, podejmowane uchwały i często byłem tym, który zadaje trudne pytania. Moim celem było dbanie o naszą wspólną przestrzeń, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi i uwzględnianie głosu Mieszkańców. W życiu zawsze sprawdzam różne możliwości i szukam rozwiązań, aby osiągnąć zamierzony cel.

Zobacz, jak stworzymy przestrzeń przyjazną do życia w naszej gminie:

 

NAJPIERW PLAN NA STWORZENIE DROGI, A PÓŹNIEJ OSIEDLE
Informowanie nowych mieszkańców, że budowa drogi prowadzącej do ich osiedla zostanie zrealizowana dopiero za 40 lat, chyba że nawiążemy dialog z Inwestorem. W biznesie zawsze znajduję rozwiązanie, które pozwala nam iść naprzód.

JASNE KRYTERIA DLA WSZYSTKICH
Ustanowienie przejrzystych zasad dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób wielkości działek, szerokość dróg czy ilość terenów zielonych nie będą zależne od upodobań właściciela terenu.

DOBRE PRZYKŁADY
Inspiracja procesami planistycznymi obserwowanymi na przedmieściach dużych europejskich miast. Niech błędy, jakie popełniliśmy w Zalasewie, nie zostaną powtórzone w innych miejscowościach.

KONIEC Z PATODEWELOPERKĄ
Brak zgody na nadużycia przepisów ze strony deweloperów.

NOWY DOM, NOWE DRZEWO
Wprowadzenie polityki obowiązkowych nasadzeń. Każdy nowo wznoszony dom to jedno drzewo, każde nowe osiedle to co najmniej ½ drzewa w przeliczeniu na jednostkę mieszkalną.

STREFA CZYSTEGO POWIETRZA
Wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji i posiadających stare piece. Polityka zerowej tolerancji dla użytkowników kopciuchów od stycznia 2026 roku.

PROGRAM RETENCJI WODY
Wprowadzenie obowiązku zatrzymywania wody dla nowych inwestycji oraz propagowanie i wsparcie dla tworzenia zbiorników retencyjnych.

INICJATYWA REKULTYWACJI JEZIORA SWARZĘDZKIEGO
Choć niemożliwe jest całkowite i szybkie oczyszczenie jeziora, to podejmiemy działania mające na celu przynajmniej częściową poprawę jego stanu.

Sprawdź kilka faktów z mijającej kadencji:

2019 – RABOWICE
Tuż za ogrodami Mieszkańców na terenie Gminy Kostrzyn miały powstać wysokie na 25 m hale magazynowe. Po mediacjach z władzami Gminy Kostrzyn hale odsunięto.

2020 – PACZKOWO

Na działce mieszkanki Paczkowa gmina zaplanowała drogę, nie zauważając, że od 30 lat jest tam prywatny ogród. Od planu odstąpiono.

2020 – WIERZONKA

Planowano likwidację linii autobusowej 323 – jedynej która pozwala dotrzeć z sołectwa bezpośrednio do Poznania. Ostatecznie od planu odstąpiono

W każdym z tych tematów zabierałem głos, broniąc często w pojedynkę interesu Mieszkańców. Teraz Proszę Państwa, byście to Wy zabrali głos w dniu 7-go kwietnia.

Szymon Kurpisz – Kandydat na Burmistrza Mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz. Komitet Wyborczy Wyborców Szymona Kurpisza – My Mieszkańcy.