Skip to main content

Szymon Kurpisz

Nasz Kandydat na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

Chcemy być głosem wszystkich Mieszkańców.

My Mieszkańcy to ruch społeczny, komitet, zespół pełny pasji, zaangażowania i energii. Jesteśmy gotowi do działania na rzecz Swarzędza i Swarzędzan. Nazwa "My Mieszkańcy", jest dla nas nie tylko sloganem, lecz prawdziwą misją.

Swarzędz zasługuje na nową, lepszą jakość działania.

Dlaczego chcę zostać Państwa Burmistrzem

Miasto i gmina Swarzędz to miejsce pełne możliwości i ogromnego, drzemiącego w nim potencjału. To nasz wspólny dom, o który musimy wspólnie zadbać. Uważam, że bycie burmistrzem to przede wszystkim słuchanie głosu Mieszkańców i działanie z myślą o Mieszkańcach.

Pragnę, byśmy wspólnie wprowadzili nową jakość działania. Chciałbym wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności służąc Państwu jako burmistrz miasta i gminy Swarzędz.

Szymon Kurpisz.

Nasz list do Mieszkańców Swarzędza

Przeczytaj

Rada Miasta

Nasz Zespół jest zróżnicowany, składający się z młodych, dynamicznych osób oraz doświadczonych Mieszkańców Swarzędza. Każdy z nas jest zmotywowany do działania na rzecz dobra wspólnoty. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kandydatami i ich wizją dla przyszłości naszego miasta.

Program

Nawet najlepszy program nic nie znaczy,
jeśli nie stoją za nim ludzie zdolni do tego, by go zrealizować.

Edukacja to przyszłość

ABSOLWENT W CENTRUM UWAGI
Celem procesu edukacji jest ukształtowanie 14-latków jak najlepiej przygotowanych do startu w kolejny etap życia.

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI
Wprowadzenie programów podnoszących kwalifikacje nauczycieli potrzebne w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI / JĘZYKI OBCE
Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz programów pozalekcyjnych, które rozwijają umiejętności uczniów i budują kreatywność.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Program promujący aktywności fizycznej i zdrowy styl życia już od najmłodszych lat.

Wspólna przestrzeń

NAJPIERW DROGA, PÓŹNIEJ OSIEDLE
Informowanie nowych mieszkańców, że droga do ich osiedla powstanie za 40 lat, chyba że nawiążemy dialog z Inwestorem. W biznesie zawsze znajduję wspólny mianownik.

JASNE STANDARDY DLA WSZYSTKICH
Wprowadzenie przejrzystych zasad odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego. Tak by wielkości działek, szerokości dróg czy ilość terenów zielonych nie były zależne od sympatii do właściciela terenu.

DOBRE WZORCE / MNIEJ BETONU
Wzorowanie się w procesie planistycznym na przedmieściach dużych europejskich miast. Niepowielanie błędów z Zalasewa w innych sołectwach.

STOP PATODEWELOPERCE
Brak zgody na nagminne naciąganie przepisów przez deweloperów.

Dbałość o naturę

NOWY DOM, NOWE DRZEWO
Polityka obowiązkowych nasadzeń. Każdy nowo budowany dom to jedno drzewo, każde nowo budowane osiedle to co najmniej ½ drzewa w przeliczeniu na lokal mieszkalny.

STREFA CZYSTEGO POWIETRZA
Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji, posiadających stare piece.
Polityka zero tolerancji dla osób używających kopciuchów od stycznia 2026.

GMINNY PROGRAM RETENCJI WODY
Wprowadzenie obowiązku zatrzymywania wody dla nowych inwestycji. Propagowanie i wsparcie dla tworzenia zbiorników przydomowych.

PROGRAM REKULTYWACJI JEZIORA SWARZĘDZKIEGO
Jeziora niestety nie oczyścimy, ale podejmiemy działania, by cokolwiek drgnęło w tym kierunku.

Gmina przyjazna Mieszkańcom

RZECZNIK SPRAW MIESZKAŃCA
Jedyny etat, jaki dodatkowo stworzymy w urzędzie. Osoba, której zadaniem będzie dbanie o to, by Państwa problemy miały swojego opiekuna – kogoś, kto za nimi chodzi.

UWOLNIENIE ENERGII MIESZKAŃCÓW
Otwartość na Państwa pomysły i idee. Każdy projekt, który chce coś wnieść dla gminy i jej Mieszkańców będzie mile widziany.

3 mln NA BUDŻET OBYWATELSKI
Co najmniej 30% przeznaczane na zadania prospołeczne, a nie realizację zadań własnych gminy jak budowa chodników, stawianie lamp itp.

NASI MALI PRZYJACIELE
Wsparcie inicjatyw i środowisk prozwierzęcych.

Wspólne pieniądze, nasza odpowiedzialność

RACJONALNOŚĆ
Zarządzanie budżetem gminy, które uwzględnia potrzeby Mieszkańców i priorytety społeczności.

OPTYMALIZACJA
Korzystanie z dobrych praktyk świata biznesu celem podejmowania działań prowadzących do optymalizacji wydatków gminy.

DODATKOWE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Proaktywne działania na rzecz poszukiwania nowych inwestorów oraz pozyskiwania dotacji ze wszystkich możliwych źródeł zewnętrznych.

PODATKI DLA SWARZĘDZA
Uszczelnienie systemu podatkowego.

Inwestycje

KOLEJNOŚĆ MA ZNACZENIE
Realizacja inwestycji drogowych z uwzględnieniem obszarów, które najbardziej ich potrzebują i najdłużej czekają.

REGUŁA 20 LAT
Inwestycje gdzie Mieszkańcy ponad 20 lat płacąc podatki, czekają na drogę, lampę czy wodę bieżącą będą dla mnie priorytetem.

ODROBINA SAMOKRYTYKI
Szczegółowa kontrola wszystkich projektów gminnych, dla których przekroczono budżet i dopłacano pieniądze. Cel to wyciągnięcie wniosków, by uniknąć podobnych błędów na przyszłość i oszczędzać Państwa pieniądze.

ZGODNIE Z PLANEM
Strategiczne inwestycje będą realizowane zgodnie z wieloletnim planem rozwoju gminy. Podczas ich realizacji poszukamy możliwości optymalizacji celem redukcji kosztów.

ZREALIZUJEMY. RACJONALNIE, BEZ NADĘCIA.
Zapewnimy infrastrukturę nad Jeziorem.
Wybudujemy szkołę dla Kruszewni i Rabowic.
Wyremontujemy swarzędzki bazar.
Zrewitalizujemy Rynek.